Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Удирдлагын бүрэлдэхүүн

 • Г.НАНЖИД

  Ерөнхий захирал, Удирдах зөвлөлийн дарга

 • С.ӨЛЗИЙБАТ

  Гүйцэтгэх захирал, Эрдмийн зөвлөлийн дарга

 • Л.ЭНХ-АМГАЛАН

  Гадаад харилцаа, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

 • Ч.ТӨРБАДРАХ

  Сургалтын хөтөлбөр эрхэлсэн дэд захирал, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

 • С.ЭНХТҮВШИН

  Санхүү, хөгжлийн бодлого эрхэлсэн дэд захирал, Удирдах Зөвлөлийн гишүүн

 • Б.БАТТОГТОХ

  Дархан-Уул аймгийн салбар сургуулийн захирал

 • Г.ЭРДЭНЭЭ

  Ерөнхий Нягтлан бодогч

 • С.ЭНХЗАЯА

  Сургалтын чанар, хяналтын албаны дарга

 • С.ЦОЛМОН

  Эдийн засаг-Бизнесийн тэнхимийн эрхлэгч

 • Х.НЯМБАЯР

  Бүртгэл санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч, Ахлах багш

 • Ө.ГАНЗОРИГ

  Мэдээллийн технологийн тэнхимийн эрхлэгч, Ахлах багш

 • Ж.ТӨГСӨӨ

  Гадаад хэлний тэнхимийн эрхлэгч, Ахлах багш

Шинэ мэдээ