Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Магистрантурын хичээлийн сурах бичгийн судалгаа

Нийтэлсэн: 2017-02-08 11:33:48 Үзсэн: 1252

Тухайн хичээлд ашиглагдаж буй ном, сурах бичгийн мэдээлэл

 

 

Д/д

 

Хичээлийн нэр

 

Зохиогч

 

Номын нэр

 

 

Хэвлэгдсэн     Газар, Он

 
 

А. Мэргэжлийн суурь хичээл /Compulsory/

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

МБДС

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын стандарт

УБ., 2016

 

Оюун Ц.

Их дээд сургуулийн үйл ажиллагааны онол, арга зүй

УБ., 2015

 

Нарантуяа Т.

Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

УБ., 2013

 

Сандаг Б.

Судалгааны арга зүй

УБ., 2000

 

Энхтуя Д.,

Судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй

УБ.,  2007

 

Чулуунбаатар Г.

Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн  логик

УБ., 2001

 

Алексеев П. В.  Панин А. В.

Теория познания и диалетика

Моск., 1999

 

Кохановский В. П.

Философия и методлогия наука

Моск., 1999

 

Coombs C. H.

Theory and methods social measurement

USA., 1986

 

Цэрэнпил Д.

Диссертаци бичих, хамгаалах арга зүйн зөвлөмж

УБ., 2001

 

МБДС-ийн эрдмийн зөвлөл

Магистрын дипломын ажил бичих удирдамж

УБ., 2010

 

 

 

2

 

Эдийн засгийн судалгааны арга зүй

Амгаа С., Батжаргал А.

Эдийн засгийн судалгааны арга зүй

УБ., 2016

 

Наранчимэг Ч.

E-views программ ашиглах гарын авлага

УБ., 2011

 

Чимгээ Д. Ба бус

SPSS шинжилгээ үр дүн тайлбар

УБ., 2015

 

 

 

3

 

Санхүүгийн бүртгэлийн онол

Өлзийбат С.

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2002

 

Баярмаа Б.

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2005

 

Одгэрэл А. Ба бус

Санхүүгийн бүртгэл

УБ., 2013

 

Бүжинлхам Б.

Санхүүгийн удирдлага

УБ., 2015

 

Моломжамц Д.

Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ

УБ., 2016

 

Моломжамц Д.

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахисан түвшний экономикс

Сноудон Б., Рэйн Р. Х.

Орчин үеийн макро экономикс

УБ., 2010

 

Мэнкью Г. Н.

Макро эдийн засаг

УБ., 1998

 

Алтанцэцэг Б., Отгонтөгс Б

Макро эдийн засаг

УБ., 2000

 

МУИС-ЭЗС-ЭЗО

Дунд түвшний макро эдийн засаг бодлого, дасгал, тест

УБ., 2015

 

Цэрэндаваа Ш.

Макро эдийн засаг бодлого, дасгалын хураамж

УБ., 2006

 

Хаймен В.Ж.

Хэрэглээний макро эдийн засаг

УБ., 2002

 

Varian H. R.

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach”, 8th edition,

USA., 2008

 

Fischer D.

Macroeconomics 6-th edition

USA., 1994

 

 

Macroeconomics 7-th and international edition

USA., 1998

 

Бакей А.

Микро эдийн засгийн ухаан

УБ., 2009

 

Алтанцэцэг Б., ба бус.

Микро экономикс

УБ., 2005

 

Цэрэндаваа Ш.

Микро эдийн засаг бодлого, дасгалын хураамж

УБ., 2005

 

Фогил М.

Микро эдийн засаг /хялбаршуулсан төгс тойм/

УБ., 2002

 

Катзнер Д.В.

Микро эдийн засгийн Валрасын онол

УБ., 2002

 

Колер Х.

Микро Экономикс

УБ., 2015

 

Вэриан Р.

Микроэкономика

М., 1997

 

Роберт Х. Ф.

Микро экономика и поведение

М., 2000

 

Davia C.

Microeconomics

USA., 2006

 

Paul A. S.

Microeconomics

USA., 1989

 

Schiller B.

The Micro economy today

USA., 1994

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Стратегийн менежмент II

Сонинтамир Н.

Энхтуул Н.

10+1 стратегийн хэрэгжүүлэлт

УБ., 2016

 

Пүрэвдагва Х., Цэрэнчимэд Л.

Өөрчлөлтийн менежмент

УБ., 2013

 

Бат-Оргил Ч.

Өрсөлдөөний стратеги

УБ., 2009

 

Шуурав Я., Ганбаатар Д.

Стратегийн удирдлага

УБ., 2005

 

Одмаа Д. Орч.

Стратегийн эрэлд

УБ., 2005

 

Томпсон А. А.

Стратегический менеджемент

М., 2000

 

Eisner B.M. and

Strategic management

USA., 2007

 

Robinson G.R. and

Strategic management

USA., 1991

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Англи хэл

Жавхлан Б., Ганзориг А., Ариунаа С.

Банк санхүүгийн Англи нэр томъёог Монгол хэлнээ орчуулан тайлбарласан толь

УБ., 2014

 

Mackenzie L.

Professional English in Use

Mex., 2011

 

Monsudar

Oxford: English-Mongolian Dictionary

УБ., 2006

 

Taylor J.,    Peltier S.

Accounting

EU., 2011

 

Evans V.,   Dooly J

Finance

EU., 2012

 

Taylor j., Zeter J.

Business english

EU., 2011

 

Evans V., Gilmore K.

Banking

EU., 2011

 

Б.  Мэргэшүүлэх хичээл  /Compulsory/

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Олон улсын эдийн засаг, санхүү II

 

Санжмятав Б.

Дэлхийн эдийн засаг

УБ., 2015

 

Авирмэд  Д.

Олон улсын худалдаа ба эдийн засаг

УБ., 2013

 

 

Асралт Б., Ариунбаяр С., Ганбат Д.

Логистикийн менежмент II

УБ., 2012

 

Отгонсайхан Н.

Олон улсын бизнес

УБ., 2009

 

Асралт Б., Ариунбаяр С.,

Логистикийн менежмент I

УБ., 2009

 

Гүрмэнжав Э., Амартүвшин М

Олон улсын худалдаа

УБ., 2009

 

Ц. Далай

Д. Ундрах

Олон улсын эдийн засаг

УБ., 2006

 

Батнасан Н.

Гадаад худалдаа

УБ., 2003

 

Д. Дуламсүрэн

Олон улсын валютын харилцаа

УБ., 2001

 

James R. Machinson and

International trade theory and evidence

USA., 1996

 

Giancarlo Gandolf

International trade theory and policy

USA., 2014

 

Мэтьюс М.Р 

Теория бухгалтерского учёта

Моск.

 

 

 

 

 8

 

 

 

Аудит II

ММНБИ

Монтгомерийн Аудит

УБ., 2016

 

Баяр А.

Аудитын онол дадлага

УБ., 2013

 

ММНБИ

Аудитын олон улсын стандарт

УБ., 2014

 

Алтанзаяа Г.

Аудит

УБ., 2015

 

Гантулга Г.

Аудит

УБ., 2012

 

О. Лхагвасүрэн, Л. Энх-Амгалан

Аудит

УБ., 2004

 

Porter B. and

Principles of external auditing

USA., 1996

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Зардал, удирдлагын бүртгэл

Өлзийбат С.

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2014

 

Өлзийбат С.

Зардлын нягтлан бодох бүртгэл”

УБ., 2014

 

Милан Кубр

Удирдлагад зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ

УБ., 2013

 

 

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

УБ., 2016

 

Ёндон Т., Эрдэмбаяр Ё

Удирдлагын бүртгэл

УБ.,  2007

 

Steven M. Bragg

Management Accounting Best Practices

УБ., 2013

 

Larry M. Waltner & Cristopher J.

Managerial and Cost Accounting

USA., 2001

 

Yasuhiro M.

Cost Reduction Systems

USA., 1994

 

 

Target cost core group

USA., 1997

 

 

 

10

 

 

 

Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Милан Кубр

Удирдлагад зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ

УБ., 2013

 

           Цэрэн Г.

Байгууллагын зан төлөв

УБ., 2014

 

Гүргэмжав Э.

Хэрэглэгчийн зан төлөв: сурах бичиг

УБ., 2013

 

Доржжав Д.

Сонгодог жишээн дээр удирдахуйд суралцах нь

УБ., 2002

 

Жааваа Т.

Санхүү, өртөг, удирдлагын бүртгэлийн төлөвшил, шинэтгэл дэх нэн тулгамдсан асуудлууд

УБ., 2007

 

Matteson T.M.

Organizational behavior and management

USA., 2002

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт

Пүрэв Д., Шарав Л.

Үйлдвэрлэлийн нөөц ашиглалтын эдийн засаг, менежмент

УБ., 2016

 

Бүжинлхам Б.

Санхүүгийн удирдлага

УБ., 2015

 

Л.Жаргал,

Ж.Бат-Өлзий

Санхүүгийн менежмент

УБ., 2008

 

Хөхөөжаргал Б.

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага

УБ., 2003

 

Garrison H.R.

Managerial Accounting :Workbook/Study Guide

USA., 2013

 

Өлзийбат С.

Удирдлагын бүртгэл

УБ., 2014

 

Steven M. Bragg

Managent Accounting Best Practices

USA., 2013

 

Larry M. Waltner & Cristopher J. Skousen

Managerial and Cost Accounting

USA., 2015

 

 

 

 

12

 

 

 

Ахисан түвшний НББ, тайлагнал

ММНБИ

Санхүүгийн тайлагнал

УБ., 2016

 

Шинэ-Өлзий Н.

Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2014

 

Энхболд Д.

Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл

УБ., 2013

 

НББОУССХ

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт А хэсэг

УБ., 2010

 

НББОУССХ

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт Б хэсэг

УБ., 2010

 

Garrison H.R

Managerial Accounting: 15 th edition

USA., 2013

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Мөнгө зээлийн бодлого

Моломжамц Д.

Санхүүгийн менежмент

УБ., 2014

 

Моломжамц Д.

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

 

Кэмпбэлл К. , Долэн Э.

Мөнгө, банкны үйл ажиллагаа ба зээлийн бодлого /1-2/ дэвт.

УБ., 1999

 

Frederic S. M.

Money banking and financial markets

USA., 1989

 

Masters Nicholas.

How to make money in commercial real estate for the small invester

USA., 2006

 

 

Corporate Governance and earning management

Герман., 2012

 

В. Сонгон суралцах хичээл /Elective/

 

 

 

 

 

14


 

 

 

Эконометрикс

Банзрагч М.

Эконометрикийн үндэс

УБ., 2017

 

    Дагвасүрэн Г.

Статистик/ онол, практик

УБ., 2016

 

Наранчимэг Ч., Ганзориг Д.

Бизнесийн статистик ба эконометрикс

УБ., 2012

 

Наранчимэг Ч.

E-views программ ашиглах гарын авлага

УБ., 2011

 

Элдэв-Очир Г.

Эконометрикийн үндэс

УБ., 2006

 

Wooldridge J.M.

Introductory Econometrics

USA., 2012

 

Gujarati D.N.

Basic Econometrics

USA., 2004

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Төрийн санхүүгийн удирдлага

Оюунцэцэг Д.

Төрийн санхүү

 

 

УБ., 2015

 

УБСЕГ

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 2007-2016

УБ., 2007-2016

 

Намжил Д.

Төрийн санхүү

 

УБ., 2012

 

Сарангэрэл Д.

Төрийн санхүү

 

УБ., 2011

 

Жозеф Е.

Штиглиц

Төрийн эдийн засгийн онол

УБ., 2009

 

 

Монгол улсын татварын багц хууль

5ш.

 

Мөнхдулам Д., Балж Г.

Төрийн санхүү

УБ., 2008

 

Энхбаяр Г., Отгонтуяа Л.

Төрийн санхүүгийн удирдлага

УБ., 2002

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

СТОУС өөрчлөлт

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт А хэсэг

УБ., 2010

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт Б хэсэг

УБ., 2010

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд А 

УБ., 2011

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд Б

УБ., 2011

 

Алтанзаяа Г.

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ

УБ., 2014

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын хэрэглээний тайлбар 2009

УБ., 2009

 

 

Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт

УБ., 2003

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

Хөрөнгийн

үнэлгээ II

ММНБИ

Хөрөнгийн үнэлгээ

УБ., 2013

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээний үндэс

УБ., 2014

 

 

Хөрөнгө оруулалтын хууль

УБ., 2010

 

Ганхуяаг Д.

Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засаг үнэлгээ

УБ., 2005

 

Довууч М.

Хөрөнгө үнэлэх ширээний ном

УБ., 2012

 

Тунгалаг Н.

Үнэлгээний олон улсын стандарт

УБ., 2011

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээнд ашиглагдах дүрэм журмын эмхтгэл

УБ., 2013

 

ММХҮИ

Хөрөнгийн үнэлгээний бодлого дасгалын хураамж

УБ., 2011

 

Доржсүрэн С.

Хөрөнгө үнэлэх арга зүй

УБ., 2005

 

 

 

 

 

18


 

 

 

Банкны нягтлан бодох бүртгэл, хяналт

ММНБИ

Нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2015

 

Авирмэд Б., Хишигдаваа Б.

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

УБ., 2015

 

 

Алтанзаяа Г.

Санхүүгийн хяналт, шалгалт

УБ., 2011

 

Цэрэнтогоо А., Насанбаяр Б.

Банкны хяналт шалгалт шинжилгээ

УБ., 2013

 

Garrison H.R

Managerial Accounting” 15 th edition

USA., 1990

 

 

Managerial Accounting: Workbook/Study Guide

USA., 1997

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ

Моломжамц Д.

Санхүү, эдийн засгийн шинжилгээ

УБ., 2016

 

Жамъяансүрэн С.

Бизнесийн шинжилгээ

УБ., 2012

 

Моломжамц  Д.

Санхүү, мөнгө зээлийн харилцаа

УБ., 2008

 

 

Comparative Study on Korean and Mongolian Corporate Accounting standarts

Солонгос., 2013

 

 

The Effect of IFRS Adoption on Earning Management in Mongolian listed company

УБ., 2014

 

 

 

20

 

Санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага

ММНБИ

Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага

УБ., 2016

 

Ганзориг А. Ба бус

Эрсдэлийн удирдлга I

УБ., 2014

 

Баянмөнх Ц.

Удирдлагын бүртгэл, шинжилгээ

УБ., 2014

 

Балж Г.

Эрсдэл ба даатгал

УБ., 2010

 

Ганзориг А.

Эрсдэлийн удирдлагын лекц

УБ., 2007

 

Хөхөөжаргал Б.

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн удирдлага

УБ., 2003