Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Магадлан итгэмжлэл

Нийтэлсэн: 2017-02-07 16:50:12 Үзсэн: 821

Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийг 1999 онд анхан шатанд, 2005 онд 2 дахь шатанд хийлгэж 10 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдэв.

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжэлийн хувьд “Нягтлан бодох бүртгэл” мэргэжлээр 2006 онд анхан шатны 2012 онд 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэлийн шаардлага шалгуурыг хангаж 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэл авлаа.

АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжилдэг ACBSP байгууллагат 2011 онд гишүүнээр элсэн, 2014 оны 5 сарын 2 нд Сургууль болон дараах хөтөлбөрүүдээ магадлан итгэмжлүүллээ.

Үүнд:

  • Нягтлан бодох бүртгэл
  • Банкны эдийн засаг нягтлан бодох бүртгэл
  • Татварын эдийн засаг нягтлан бодох бүртгэл

гэсэн бакалаврын зэргийн хөтөлбөрүүд багтсан болно.