Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Элсэлтийн журам

2017-02-07 17:18:15 84

Ерөнхий захирлын 2017 оны 04 дүгээр  сарын 17-ны өдрийн  34 тоот тушаалаар батлав.   МАНДАХ БҮРТГЭЛ ДЭЭД СУРГУУЛЬД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1  МАНДАХ БҮРТГЭЛ дээд сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэхэд БШУЯ-ны Сайдын 2013 оны А/79 тоот тушаалаар батлагдсан “Оюутан   элсүүлэх журам” болон энэхүү журмыг баримтална. 1.2 Улаанбаатар хотод явагдах элсэлтийг сургуулийн захирлын тушаала [ ... ]
Бакалаврын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам

2017-02-07 17:17:44 302

Захиргааны зөвлөлийн 2011 оны 09  дугаар сарын 16- ны  өдрийн  хурлаар  хэлэлцэн шинэчлэн батлав   Бакалаврын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам     Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.  Монгол Улсын “Боловсролын тухай”, “Дээд боловсролын тухай” хууль, тэдгээрт нийцүүлэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг баримтлан МАНДАХ БҮРТГЭЛ дээд сургуульд дээд боловс? [ ... ]
Магистрын сургалт эрхлэхэд баримтлах журам

2017-02-07 17:17:12 87

МАНДАХ БҮРТГЭЛ ДЭЭД СУРГУУЛЬД МАГИСТРЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамны Сайдын 2014 оны 09 сарын 12-ний А/370 тоот тушаалын хавсралтыг үндэслэн Бизнесийн удирдлагын магистрын зэргийн сургалтыг Мандах Бүртгэл Дээд Сургууль дээр зохион байгуулахад энэхүү журмыг баримтлана.  Магистрын боловсролын агуулга нь боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон [ ... ]
Хөдөлмөрийн дотоод журам

2017-02-07 17:16:20 280

Articles Ерөнхий захирлын 2016 оны 09 сарын 30 өдрийн 101 тоот тушаалаар батлав.   МАНДАХ БҮРТГЭЛ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1    Дотоод журмын зорилго нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, Боловсролын тухай багц хууль, бусад хууль, тогтоомж, Мандах Бүртгэл дээд сургуулийн дүрэм, журмын хүрээнд сургуулийн захиргаа, багш, ажиллагсадын  хөдөлмөрийн харилцаа, байгууллагын дотоод үйл [ ... ]
Оюутны сургалтын төлбөрийн талаар баримтлах журам

2017-02-07 17:15:40 111

Захирлын 2014 оны 1-р сарын 13 ны А11 тоот тушаалаар батлав. Тушаалын хавсралт №2   Оюутны сургалтын төлбөрийн талаар баримтлах журам Нэг. Ерөнхий зүйл   1.1  Сургалтын төлбөр нь оюутны тухайн хичээлийн жилд хөтөлбөрийн дагуу судлах хичээлүүдийн багц цагийн үнэ бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, өргөжүүлэхтэй холбоотой бүхий л зардлын эх үүсвэр болно.   Хоёр. Сургалтын төлбөрийг тогтоох   2.1  Нэг оюутны ж? [ ... ]

Шинэ мэдээ

istanbul escort bayan,ankara escort,istanbul escort,bakırköy escort,ankara escort,ankara escort,ankara escort,
betpas,
pendik escort,
hacklink wordpress free themes meme büyültme hacklink satış e sigara hacklink al