Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Сургалтын чанар, хяналтын алба

  Тус алба нь анх “Сургалтын алба” нэртэйгээр зохион байгуулагдсан ба 2009 оноос “Сургалтын чанар, хяналтын алба” болж өргөжсөн. Сургалтын чанар, хяналтын алба нь сургалтын хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, сургалтын технологийн мөрдөлт, сургалтын процессийн явцыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавихаас гадна сургалтын бүхий л үйл явцад мониторинг хийх, мэдээ, тайлан гаргаж холбогдох албадуудад хүргэх, оюутан, багш, бусад үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай мэдээлэл гаргаж өгөх, оюутны тэтгэлэг, төлбөрийн тооцоог хийх зэрэг өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагааг хариуцдаг.

  Тус алба нь дарга, арга зүйч, ажилтан бүхий 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 • С.ЭНХЗАЯА

  СЧХА-ны дарга...

 • П.БОЛОРМАА

  Хяналт, үнэлгэ...

 • Ё.АРИУНЧИМЭГ

  Бакалаврын өдри...

 • Б.БАТЦЭЦЭГ

  Бакалаврын орой...

 • Ц.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Магистр, доктор...

 • Ө.СЭРГЭЛЭН

  Инженерийн хөтө...

Шинэ мэдээ