Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу


Чанарын үнэлгээний хороо

   

  Чанарын үнэлгээний хороо нь Сургалт эрхэлсэн дэд захирлын удирдлага дор ажиллах ба бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд шинээр байгуулагдан ажиллаж байна.

  МБИС нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 / MNS 9001:2016/ стандартыг нэвтрүүлэн сонирхогч талуудын оролцоог бүрэн хангаж, сургуулийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд тасралтгүй сайжруулалт хийх, үнэлгээ дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын багийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

  Чанарын үнэлгээний хороо нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнд:

  Нэр

  Албан тушаал

  Тайлбар

  1

  П.Болормаа

  Хяналт, үнэлгээ шинжилгээний арга зүйч

  Ахлагч

  2

  С.Энхтуяа

  Хүний нөөцийн менежер

  Захирлын ажлын албаны төлөөлөл

  3

  Б.Мөнхтуяа

  Маркетингийн менежер

  4

  Ө.Ганзориг

  Мэдээлэл, технологийн тэнхимийн эрхлэгч

  Мэдээлэл, технологийн сургуулийн төлөөлөл

  5

  С.Мөнхцэцэг

  Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимийн багш

  Эдийн засаг, бизнесийн тэнхимийн төлөөлөл

  6

  Ц.Одгарав

  Бүртгэл санхүүгийн тэнхимийн багш

  Бүртгэл санхүүгийн тэнхимийн төлөөлөл

  7

  С.Намуун

  Гадаад хэлний тэнхимийн багш

  Гадаад хэлний тэнхимийн төлөөлөл

  8

  Ц.Отгонцэцэг

  Сургалтын албаны ажилтан

  Сургалтын албаны төлөөлөл

  9

  Б.Пүрэвсүрэн

  Номын санч

  Номын сангийн төлөөлөл

   

 • П.БОЛОРМАА

  Чанарын үнэлгээ...

 • С.ЭНХТУЯА

  Хүний нөөцийн м...

 • Б.МӨНХТУЯА

  Маркетингийн ме...

 • Ө.ГАНЗОРИГ

  Мэдээлэл, техн...

 • С.Мөнхцэцэг

  Эдийн засаг, би...

 • Ц.Одгарав

  Бүртгэл санхүүг...

 • С.Намуун

  Гадаад хэлний т...

 • Ц.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Сургалтын албан...

 • Б.Пүрэвсүрэн

  Номын сангийн т...